THI CÔNG NỘI THẤT TỦ BẾP – ANH VỸ – HÓC MÔN
Thông tin dự án

Địa điểm: 

Hóc Môn

Khối lượng: 

Tủ bếp

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Thời điểm:

02/2020

sản phẩm THI công
Tủ bếp anh Vỹ - Hóc Môn
Tủ bếp anh Vỹ - Hóc Môn - ảnh 03
Tủ bếp anh Vỹ - Hóc Môn - ảnh 02
Tủ bếp anh Vỹ - Hóc Môn - ảnh 04