THI CÔNG NỘI THẤT TỦ BẾP – CHỊ Linh – quận 5
Thông tin dự án

Địa điểm: 

đường Lương Nhữ Học, quận 5

Khối lượng: 

Tủ bếp

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Thời điểm:

11/2019

HIỆN TRẠNG
Hiện trạng tủ bếp chị Linh - 01
Hiện trạng tủ bếp chị Linh - 02
sản phẩm thi công
Nội thất tue bếp chị Linh - ảnh 02
Nội thất tue bếp chị Linh - ảnh 01
Nội thất tue bếp chị Linh - ảnh 03