THI CÔNG NỘI THẤT ANH TRỤ – QUẬN 11
Thông tin dự án

Địa điểm: 

Đường Lạc Long Quân, quận Bình Tân

Khối lượng: 

Nội thất cơ bản – Tủ áo

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Thời điểm:

09/2019

Tủ áo phòng 01 - ảnh 02
Tủ áo phòng 01 - ảnh 01
Tủ áo phòng 01 - ảnh 03
Tủ áo anh Trụ - phòng 02 - ảnh 03
Tủ áo anh Trụ - phòng 02 - ảnh 02
Tủ áo anh Trụ - phòng 02 - ảnh 01
Tủ áo của lùa - anh Trụ - ảnh 01
Tủ áo của lùa - anh Trụ - ảnh 02
Tủ áo của lùa - anh Trụ - ảnh 03
Tủ áo cửa lua anh trụ - 02 - ảnh 01
Tủ áo cửa lua anh trụ - 02 - ảnh 02
Tủ áo cửa lua anh trụ - 02 - ảnh 03