THI CÔNG NỘI THẤT – CÔ HẰNG – CĂN HỘ SAIGON ROYAL – QUẬN 4
Thông tin dự án

Địa điểm: 

Căn hộ Saigon Royal, quận 4

Khối lượng: 

Tủ bếp + Tủ áo

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Thời điểm:

01/2020

HIỆN TRẠNG
Hiện trạng tủ bếp - cô hằng - 01
Hiện trạng tủ bếp - cô hằng - 02
Hiện trạng phòng ngủ - cô hằng - 01
HÌNH THỰC TẾ TỦ BẾP
Thực tế tủ bếp - cô Hằng - 01
Thực tế tủ bếp - cô Hằng - 02
Thực tế tủ bếp - cô Hằng - 03
HÌNH THỰC TẾ TỦ ÁO
hiện trạng tủ áo - cô hằng -01
hiện trạng tủ áo - cô hằng -02
hiện trạng tủ áo - cô hằng -03
hiện trạng tủ áo - cô hằng -04