THIẾT KẾ CẢI TẠO PHÒNG NGỦ – ANH KHÁNH – QUẬN2
Thông tin dự án

Địa điểm: 

Thảo Điền, quận 2

Khối lượng: 

01 Phòng ngủ

Tình trạng:

Sắp thi công

Thời điểm:

04/2020

HIỆN TRẠNG PHÒNG NGỦ
Hiện trạng nhà anh Khánh - 01
Hiện trạng nhà anh Khánh
sản phẩm THIẾT KẾ
Thiết kế phòng ngủ anh khánh - ảnh 01
Thiết kế phòng ngủ anh khánh - ảnh 02