CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH INHO INTERIOR

Chính sách bảo hành của INHO Interior đang áp dụng cho các sản phẩm Nội thất.

Đồ gỗ

12 tháng

Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại nhà Khách hàng

Thời gian bảo hành

Căn cứ vào thời gian bàn giao Nội thất (Dựa trên biên bản bàn giao công trình – giấy bảo hành – hợp đồng thi công)

Phụ kiện cơ bản

12 tháng

Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại nhà Khách hàng hoặc thay mới tùy mức độ hư hại

Thời gian bảo hành

Căn cứ vào thời gian bàn giao Nội thất (Dựa trên biên bản bàn giao công trình – giấy bảo hành – hợp đồng thi công)

Ghi chú

Phụ kiện cơ bản như bản lề, ray bi, phụ kiện cửa lùa, nút nhấn mở, …

Phụ kiện khác

12-24 tháng

Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại nhà Khách hàng hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền của nhà cung cấp

Thời gian bảo hành

Căn cứ vào thời gian trên giấy bảo hành phụ kiện và chính sách của nhà cung cấp

Ghi chú

Phụ kiện nâng cao như Kệ gia vị, thùng gạo thông minh, đèn Led, … được bảo hành theo chính sách của nhà cung cấp.

Thiết bị

24-36 tháng

Loại dịch vụ bảo hành

Sửa chữa tại nhà Khách hàng hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền của nhà cung cấp

Thời gian bảo hành

Căn cứ vào thời gian trên giấy bảo hành thiết bị và chính sách của nhà cung cấp