CHÍNH SÁCH GIA CÔNG – VẬN CHUYỂN – LẮP ĐẶT

Dưới 10Km

Khu vực nội thành TP.HCM

Đặt ván

5-7 ngày

Gia Công

4 ngày

Lắp đặt

1 ngày

Tổng thời gian

10-12 ngày

Vận chuyển

200.000 vnđ

Từ 10-20Km

Các tỉnh lâm cận

Đặt ván

5-7 ngày

Gia Công

4 ngày

Lắp đặt

1 ngày

Tổng thời gian

10-12 ngày

Vận chuyển

500.000 vnđ

Trên 20Km

Khu vực ngoại tỉnh

Đặt ván

5-7 ngày

Gia Công

4 ngày

Lắp đặt

1 ngày

Tổng thời gian

10-12 ngày

Vận chuyển

Theo thực tế

Dưới 20Km

Khu vực nội thành TP.HCM

Đặt ván

5-7 ngày

Gia Công

5 ngày

Lắp đặt

1-2 ngày

Tổng thời gian

12-15 ngày

Vận chuyển

Miễn phí

Trên 20Km

Khu vực ngoại tỉnh

Đặt ván

5-7 ngày

Gia Công

5 ngày

Lắp đặt

1-2 ngày

Tổng thời gian

12-15 ngày

Vận chuyển

Theo thực tế