Chính sách vận chuyên – lắp đặt nội thất

Chính sách vận chuyển và lắp đặt của INHO Interior, nếu bạn cần hỗ trợ hoặc thắc mắc, hãy gọi điện cho chúng tôi qua số hotline bên dưới.

Dưới 10Km

Khu vực nội thành TP.HCM

Đặt ván

5-7 ngày

Gia Công

4 ngày

Lắp đặt

1 ngày

Tổng thời gian

10-12 ngày

Vận chuyển

200.000 vnđ

Từ 10-20Km

Các tỉnh lâm cận

Đặt ván

5-7 ngày

Gia Công

4 ngày

Lắp đặt

1 ngày

Tổng thời gian

10-12 ngày

Vận chuyển

500.000 vnđ

Trên 20Km

Khu vực ngoại tỉnh

Đặt ván

5-7 ngày

Gia Công

4 ngày

Lắp đặt

1 ngày

Tổng thời gian

10-12 ngày

Vận chuyển

Theo thực tế

Dưới 20Km

Khu vực nội thành TP.HCM

Đặt ván

5-7 ngày

Gia Công

5 ngày

Lắp đặt

1-2 ngày

Tổng thời gian

12-15 ngày

Vận chuyển

Miễn phí

Trên 30Km

Khu vực ngoại tỉnh

Đặt ván

5-7 ngày

Gia Công

5 ngày

Lắp đặt

1-2 ngày

Tổng thời gian

12-15 ngày

Vận chuyển

Theo thực tế