Tại INHO INTERIOR, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. 

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin của khách hàng bằng cách lấy thông tin từ việc khách hàng tự nguyện trực tiếp cung cấp cho chúng tôi qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp. Khi đăng kí hoặc cho thông tin cả hai bên đều tuần thủ những quy tắc về bảo mật thông tin. Khách hàng cung cấp những thông tin cần thiết cho INHO INTERIOR để tham gia vào việc mua bán với chúng tôi và được chúng tôi bảo mật thông tin hoàn toàn.

Phạm vi thu thập thông tin: Các thông tin được chúng tôi thường xuyên thu thập nằm trong phạm vi thông tin cơ bản về cá nhân: Họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ, chi tiết thanh toán…vv, mọi thông tin yêu cầu tính chính xác, tự nguyện và hợp pháp.

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin:

2.1 Mục đích sử dụng:

Khi khách hàng đăng kí thông tin cho chúng tôi, với những thông tin đó chúng tôi sẽ sử dụng chúng để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và tiện cho việc liên lạc với khách hàng.

Chúng tôi sẽ có đội ngũ chăm sóc khách hàng, các chương trình khuyến mãi sẽ được sẽ được gửi đến khách hàng đúng thời điểm, cung cấp những thông tin mới nhất của chúng tôi cho khách hàng qua những thông tin mà khách hàng đã cung cấp.

Chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với khách hàng qua email, số điện thoại để gửi thư ngõ, xác nhận đơn đặt hàng, xác nhận thông tin cần thiết để khách hàng kịp thời cập nhập những thông tin mới nhất những lợi ích mà chúng tôi sẽ mang lại một cách chính xác nhất.

2.2 Phạm vi sử dụng:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi nội bộ công ty, và các bên đối tác của công ty chúng tôi. Không chia sẽ và trao đổi cho các bên không liên quan.

3. Lưu trữ thông tin cá nhân:

INHO INTERIOR sẽ không tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi được quy định trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

INHO INTERIOR sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi INHO INTERIOR đang trong quá trình sát nhập với một doanh nghiệp khác, mua lại doanh nghiệp khác hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của INHO và cần có thông tin hỗ trợ việc bán hoặc chuyển nhượng lại tài sản kinh doanh.

4. Bảo mật

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.

Khi thu thập dữ liệu trên trang web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn.

Chúng tôi khuyên bạn rằng bạn không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát bạn có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của bạn qua internet hoặc email.

Bạn tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống trang web. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

5. Quyền lợi khách hàng:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.